Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

KONKURS
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
100. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na opracowanie projektu pt: „Jak wyobrażam sobie obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”. Prace konkursowe (do 5 stron) należy przesyłać do Zarządu Głównego TPPW do dnia 31 maja 2016 r. Główną nagrodą jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.


REGULAMIN

 1. Temat konkursu: „Jak wyobrażam sobie obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.
 2. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
 3. Cele konkursu:
  • zdobycie i popularyzowanie wiedzy historycznej,
  • zainteresowanie młodzieży dziejami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
  • przygotowanie obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 4. Uczestnicy konkursu:
  • uczniowie szkół gimnazjalnych,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Konkurs obejmuje opracowanie projektu obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego ( np. organizacji obchodów centralnych, wojewódzkich, miejskich, gminnych, szkolnych).
  Projekty obchodów mogą mieć charakter całościowy lub dotyczyć tylko wybranego (wybranych ) środowisk.
 6. Szczególnej ocenie będą podlegały propozycje nowych, dotychczas niestosowanych działań, upamiętniających Powstanie Wielkopolskiego i jego bohaterów, a także propozycje przewidujące szeroki udział w obchodach rodzin uczestników powstania i społeczności lokalnych.
 7. Praca konkursowa powinna zawierać do 5 stron opisu proponowanych działań i uroczystości. Może być uzupełniona załącznikami w formie np. szkiców, scenariuszy, elementów graficznych ( m.in. logo uroczystości, plakaty, zaproszenia, dyplomy).
 8. W opracowaniu należy uwzględnić:
  • przewidywany termin realizacji,
  • miejsce,
  • organizatorów, wykonawców i uczestników,
  • przewidywany program,
  • uwagi organizacyjne.
 9. Podpisaną pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 31 maja 2016 roku na adres:
 10. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania
  Wielkopolskiego 1918-1919
  61-487 Poznań, ul. Rolna 51
  lub na e-mail: zgtppwkonkurs@interia.pl
 11. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 3 – 6 września 2016 r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS
100. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

1. Imię i nazwisko: ...................................................................................
2. Data urodzenia: ...................................................................................
3. Szkoła: .......................................................................................
3. Klasa: …................................................
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sprawach związanych z konkursem.
5. Oświadczam, że jestem autorem (autorką) załączonego opracowania. Posiadam do niego prawa autorskie i wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przekazanych do Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego materiałów konkursowych.

................................                        ................................
           /data/                                              /podpis/

Akceptacja dyrektora szkoły:

 
 
Copyright © 2005-2015 TPPW.